Met het einde van de Wabi-sabi tentoonstelling blijft het werk van de Japanse vaas in het museum

Nog even (t/m 15 januari 2023) is de tentoonstelling ‘Wabi-sabi Japanse esthetiek in fotografie en keramiek’ te zien bij het Japanmuseum SieboldHuis in Leiden. Eén van de 13 werken van kunstenaar Casper Faassen – een fotografisch werk van een Japanse blauwe vaas – wordt opgenomen in de  Japanmuseum SieboldHuis collectie en zal dus blijven. De vaas is tijdens de opening van het museum in 2000 geschonken door de Japanse keizer Akihito en is in het museum te zien. Het werk is onderdeel van de ‘Recollection’ serie van Faassen, waarbij hij bijzondere objecten fotografeert en op deze manier ‘herzameld’. Dat de vaas nu weer via Casper is herzameld en een plek krijgt in het museum, is voor hem een enorme eer. En met de ingang van het Sieboldjaar 2023, waarbij 200 jaar Siebold wordt gevierd, is het cirkeltje rond.

Casper Faassen Vaas wabi sabi

Inspiratie Japan

Casper Faassen is als kunstenaar al langere tijd bezig met het onderzoeken van concepten die draaien om de waarde van objecten, het verstrijken van de tijd, verdwijnen en verschijnen. In de Japanse cultuurhistorie komen deze concepten uitgebreid aan bod. Dit resulteerde onder meer in zijn inmiddels kenmerkend verstilde handschrift van in nevel gehulde figuren en het oppervlak van craquelé. Deze gouden breuklijnen zijn zowel een verwijzing naar de schilderkunst (en het verstrijken van de tijd), als het Japanse Kintsugi (waarbij de breuklijnen of littekens gekoesterd worden door ze goud te maken).

‘ReCollection’

Het werk is onderdeel van de ‘ReCollection’ serie van Faassen, waarbij hij bijzondere objecten fotografeert en op deze manier als herinnering ‘herzameld’. De originele versie van de vaas is onderdeel van de collectie en is te zien bij Japanmusem SieboldHuis, en is tijdens de opening van het museum in 2000 geschonken door de Japanse keizer Akihito. Directeur Kris Schiermeier is verheugd dat het werk van de Leidse kunstenaar is toegevoegd aan de Japanmuseum SieboldHuis collectie. “Een mooie toevoeging die de nauwe band tussen Leiden en Japan onderschrijft”, aldus Schiermeier.

Wabi-sabi. Japanse esthetiek in fotografie en keramiek

Ruim honderd werken van zeventien nationale en internationale kunstenaars maken dit Japanse begrip inzichtelijk. De acceptatie en waardering van vergankelijkheid en imperfectie staan hierbij centraal en komen terug in alle Japanse kunstvormen, zoals bij de theeceremonie, in poëzie en in de prentkunst. De kunstenaars die deel uitmaken van de tentoonstelling zijn allen op hun eigen wijze beïnvloed door wabi-sabi. Dat is bijvoorbeeld te zien in een foto van smeltende sneeuw, gedrukt op handgeschept papier, of bij een simpele asymmetrische theekom met een barst in het glazuur.

2023 Sieboldjaar

Komend jaar eert het Japanmuseum SieboldHuis Philipp Franz von Siebold (1796-1866) tijdens het Sieboldjaar. Het is dan 200 jaar geleden dat Siebold aankwam op Deshima, een Nederlandse handelspost in de baai van Nagasaki, Japan. Siebold was een Duitse arts die In 1822 geneesheermajoor in het Nederlands Oost-Indische leger met als standplaats Batavia. Daar trok hij al snel de aandacht van de Gouverneur-generaal die hem naar Japan stuurde, een land met een centrale plaats in de veranderende wereldpolitiek. Siebold belandde op Deshima met de opdracht informatie te verzamelen over Japan, de handel met Japan en het Japanse politieke systeem. Direct na aankomst legde hij contact met Japanse medici en natuurwetenschappers. Na het genezen van een invloedrijke lokale ambtenaar werd hem toegestaan een kleine kliniek buiten de handelspost te openen. Het huis van Siebold groeide al gauw uit tot een centrum van ontmoetingen, lezingen en discussies, waarbij de gastheer werd erkend en gewaardeerd als een expert op het gebied van de Westerse wetenschap. Siebold richtte zich op het verzamelen van planten, dieren en zaden en allerlei gebruiksvoorwerpen en nam kunstenaars in dienst om dieren, voorwerpen en gebruiken op papier vast te leggen. Delen van zijn collectie werden tot dan toe in Leiden, Gent, Antwerpen en Brussel bewaard. Siebold besloot zich na Japan in Leiden te vestigen aan het Rapenburg nummer 19. Een representatieve selectie van zijn gehele collectie is te zien in Japanmuseum SieboldHuis. Tijdens het Sieboldjaar zal het museum een veelzijdig activiteitenprogramma organiseren.

Over Casper Faassen

Faassen werkt nu 20 jaar als zelfstandig kunstenaar. In de laatste 10 jaar heeft zijn fotografisch werk de overhand. Thema’s als het verstrijken van tijd, schoonheid, verschijnen versus verdwijnen en verzamelen worden verwerkt met een inmiddels kenmerkend verstild handschrift. Door middel van  verschillende transparante fotografische en schilderkunstige lagen componeert Faassen zijn verhaal. De werken zijn gedimd en ingetogen maar tegelijkertijd rijk aan materialen en detail. Die werkwijze komt voort uit de eerste 10 jaar waarbij de focus nog voornamelijk op de schilderkunst lag. We herkennen zijn vroege portretten, van voornamelijk vrouwen, aan de heldere krijtachtige lijnen. Het werk van Casper Faassen wordt tentoongesteld op internationale beurzen en is opgenomen in zowel particuliere als openbare collecties als het Frans Hals Museum, Museum De Lakenhal en het Haags Historisch Museum.

Schrijver Onno Blom maakte een biografische schets over Faassen die is opgenomen in het recent  verschenen boek ‘Photographic Works’ .

Meer informatie over Casper Faassen

Adres: Marktsteeg 10, 2312 CS Leiden                    

Telefoon: +31 6 41036883                

Website:  www.casperfaassen.com              

E-mail: management@casperfaassen.com              

Facebook: https://www.facebook.com/casper.faassen/                   

Instagram: https://www.instagram.com/casperfaassen/